Bedrijfsprofiel

 

SminFin is een adviesbureau op het gebied van Finance, Accounting & Control, Interim Management en Business Solutions. Met als motto en vanuit de missie "Let's figure it out together..." wordt fundamenteel ingezet om "samen" met de ondernemer c.q. opdrachtgever de bedrijfsresultaten te verbeteren.

SminFin creëert meerwaarde door een transparante, pro-actieve, pragmatische en resultaatgerichte werkwijze. SminFin stelt bedrijven in staat om structureel beter te presteren, de organisatie professioneel te besturen en richting te geven aan het realiseren van de strategische organisatiedoelen en ambities.


 

De kracht achter SminFin

 

SminFin is opgericht door Paul Michelet. Met een decennialange ervaring en zeer ruime expertise op het gebied van Finance, Accounting, Controlling en Human Resources, zowel bij (internationale) multinationals als binnen het MKB, biedt SminFin meetbare en resultaatgerichte bedrijfsoplossingen.

SminFin is sparringpartner in Business Solutions, gericht op de realisatie van een optimale en effectieve financiële bedrijfsvoering, waarbij de focus wordt gelegd op de efficiency en winstgevendheid van organisaties.

SminFin spreekt de taal van de ondernemer. Door middel van cijfermatige tools en businessmodellen worden de gewenste organisatiedoelen op een praktische, vernieuwende en analytische wijze vertaald naar een financiële strategie.

 

Slim, Snel en Slagvaardig

 

SminFin staat voor "Smart in Finance" en is afgeleid van het S.M.A.R.T. principe waarbij de volgende kernvragen van toepassing zijn:

          Specifiek: Is de doelstelling éénduidig?

               Meetbaar: Is de doelstelling meetbaar?

               Acceptabel: Is de doelstelling acceptabel?

               Realistisch: Is de doelstelling haalbaar?

               Tijdgebonden: Wanneer wordt de doelstelling bereikt?

  

SminFin denkt met u mee!

 

Heeft u als ondernemer de behoefte om eens van gedachten te wisselen met een neutrale, onafhankelijke, objectieve financiële sparring-partner of wilt u een second-opinion op de kwaliteit van uw huidige accountant dan wel een globale bedrijfsscan van uw onderneming, neem dan gerust even contact op met SminFin en ga na of wij ook voor uw organisatie iets kunnen betekenen.

 

"Let's figure it out together..."